تیوال | گروه همیاری درباره نمایش هیچ چیز جدی نیست: خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش، از یکشنبه ۲۶ تا
S3 : 09:17:31
خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش، از یکشنبه ۲۶ تا سه شنبه ۲۸ آبان، به کارگردانی مسعود دلخواه و با بازی حمید رضا هدایتی، گیلدا حمیدی، ناصر عاشوری و ... فردا (پنجشنبه) ساعت ۱۲:۰۰ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید