تیوال | گروه همیاری درباره نمایش آشپزخانه: خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی محمدحسن
S3 : 07:15:33
خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی محمدحسن معجونی و بازی گروه بازیگران شهر تهران، روزهای دوشنبه ۲۷ تا پنجشنبه ۳۰ آبان‌ماه امروز پنجشنبه ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید