آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | بابک کاردوست درباره نمایش خاموشی دریا: نمایش خوبی بود ، متن و کارگردانی هر دو حساب شده بود. تقریبا 80 درصد د
S3 : 22:43:53 | com/org
نمایش خوبی بود ، متن و کارگردانی هر دو حساب شده بود.
تقریبا 80 درصد دیالوگها، ماندگار بودند و امضای آقای گوران را داشت.
موضوع و دیالوگها قابل تعمیم به هر زمان و مکان بودند.
بازی آقای حقیقت دوست و صابونی خوب و تاثیرگذار اما بازی خانم کردا متوسط و کمتر از حد انتظار بودند.
نورپردازی نقش مهمی در این اجرا داشت.

با تشکر از نیما دهقان و رضا گوران،دیدن آن را به دوستان توصیه می کنم.