آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مارال بنی هاشمی: من تمام این سالها ، سراغ گورها و گریه ها ، بسیار گرفته ام ؛ در پست
S3 : 11:39:07 | com/org
من تمام این سالها ، سراغ گورها و گریه ها ،
بسیار گرفته ام ؛
در پستوی هر ترانه بسیار گریسته ام و لابه لای این زندگی بسیار مُرده ام ....

ولی تو هنوزه ی هنوزِ منی ... که چونان لکنتی دوست داشتنی ، در پیدا و پنهان ِ هر واژه ، بر زبانم تکرار میشوی ...


از: خود