کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شاهین درباره نمایش کد ۱۳: وه که چقدر خوب بودید؛ و چه نمایش قشنگی بود، مرسی ازتون، و مرسی باب
S3 : 06:06:21 | com/org
شاهین
درباره نمایش کد ۱۳ i
وه که چقدر خوب بودید؛
و چه نمایش قشنگی بود،
مرسی ازتون، و مرسی بابت انرژی خوبی که گذاشتید،
امیدوارم پیروز و شاد باشید همیشه ...
چقدر خوشحالم که این مدت به صورت سریالی و پشت هم دارم نمایش های خوب می بینم،
امیدوارم این پرباری تو سالن های نمایشی امون همیشه ادامه داشته باشه.