آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نسیم مقدم درباره نمایش هیچ چیز جدی نیست: کار رو دوست داشتم از این جهت که انگار وسط یک تمرین تاتر نشسته ام. آدمه
S3 : 22:13:51 | com/org
کار رو دوست داشتم از این جهت که انگار وسط یک تمرین تاتر نشسته ام. آدمهایی که در این دوازده سیزده سال کار در این حوزه کم ندیده ام. آدمهای بیسواد پرمدعا، آدمهایی که با یک دوره شش ماهه بازیگری فکر می کنند الان ستاره کشف نشده عرصه بازیگری اند و به کمتر از نقش اول راضی نیستند. آدمهایی که اصلا سواد و تخصص برایشان مهم نیست و فقط درگیر پز روشنفکرنمایی اند. ولی در حین اجرای نمایش داشتم به این فکر می کردم کسی که تا به حال این فضاها را از نزدیک درک نکرده آیا می تواند با کار درگیر شود؟ موسیقی بسیار خوب بود، بازیها عالی و ایده و کارگردانی بی نظیر. خسته نباشید