آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | بهروز جباری درباره نمایش لانچر ۵: 8/9/98 وقتی همه چیز درست کنار هم چیده شده باشه میشه لانچر 5 ، تبریک و
S3 : 22:18:13 | com/org
بهروز جباری
درباره نمایش لانچر ۵ i
8/9/98
وقتی همه چیز درست کنار هم چیده شده باشه میشه لانچر 5 ، تبریک و یه خسته نباشیدِ بزرگ به عوامل این نمایش.یه تعریفِ درست و حسابی از تئاتر ، فقط در یک کلمه بخوام بگم بی نظیر!!
رضا تهوری، امیرمسعود فدائی و یلدا معصوم این را خواندند
امیر مسعود و celine این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید