تیوال | گروه همیاری درباره نمایش ولپُن: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از پنجشنبه ۲۱ تا شنبه
S3 : 08:12:07
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از پنجشنبه ۲۱ تا شنبه ۲۳ آذر، به کارگردانی مهدی کوشکی و با بازی امیر باباشهابی، سجاد باقری، حسین برفی نژاد و ... شنبه (۱۶ آذر) ساعت ۱۲:۰۰ آغاز خواهد شد.
حسام ثامنی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید