تیوال | Parya درباره نمایش پنجره ای رو به آسمان: چرا این تئاتر هیچ تخفیفی نداره ؟ نه تخفیف مشترکان تیوال
S2 : 18:00:33
چرا این تئاتر هیچ تخفیفی نداره ؟ نه تخفیف مشترکان تیوال پلاس نه تخفیف وفاداری نه تحفیف ویژه ، با توجه به بلیت 60 تومنی بهتره یه تخفیفی در نظر بگیرن