تیوال | گروه همیاری درباره نمایش ولپُن: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۲۴ تا سه
S3 : 14:01:28
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۲۴ تا سه شنبه ۲۶ آذر، به کارگردانی مهدی کوشکی و با بازی امیر باباشهابی، سجاد باقری، حسین برفی نژاد و ... فردا (چهارشنبه) ساعت ۱۲:۰۰ آغاز خواهد شد.
مهدی جوانمرد این را خواند
محمد لهاک ⭐ ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
خیلی خیلی دیره! ساعت 9 شب. کاش زودتر اجرا میشد.
۲۱ آذر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید