تیوال | گروه همیاری درباره اپرای عروسکی مکبث: خرید بلیت این اپرای عروسکی (فقط ۳ اجرای محدود)، به
S3 : 14:32:48
خرید بلیت این اپرای عروسکی (فقط ۳ اجرای محدود)، به نویسندگی ویلیام شکسپیر و طراحی و کارگردانی بهروز غریب پور، پنجشنبه (۲۱ آذر) ساعت ۱۶:۰۰ آغاز خواهد شد.
هانی حسینی این را خواند
بهزاد هندی و M... این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید