آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محمد رضا درباره نمایش چهره مرد هنرمند در جوانی: یادداشتی برای نمایش چهره مرد هنرمند در جوانی امشب، به تماشای این نمای
S3 : 20:47:06 | com/org
یادداشتی برای نمایش چهره مرد هنرمند در جوانی
امشب، به تماشای این نمایش نشستم. حجم نظرات مثبت در روزهای اخیر پیرامون این اجرا به حدی بود که وسوسه تماشای این اجرا به سراغ من نیز آمد. قطعاً این نمایش را دوست نخواهید داشت؛ بلکه عاشقش می شوید. با حال بد به پردیس شهرزاد رفتم و با حال خوب خارج شدم. اینجاست که می گویند یک تئاتر خوب، حال آدم را خوب می کند. زوج هنری ایمان صیاد برهانی و محمد برهمنی بسیار بسیار درخشیدند و بهتر از این نمی شود. چقدر بعضی ها دوست داشتنی و درجه یک هستند؛ چقدر حس خوب پشت این اثر مصطفی هرآیینی عزیز بود. سایر گفتنی ها را پیش تر اعضای محترم تیوال با قلم شیواتر و با نکات حرفه ای تر بیان کرده اند؛ تنها جا دارد از تمام عوامل این اثر که لذت تماشای یک نمایش فوق العاده را به ما هدیه دادند، تشکر کنم. در انتها، از تمام اعضای درجه یک تیوال که نظرات ارزشمند خود را در خصوص این نمایش مطرح کردند و باعث شدند من نیز این نمایش را ببینم، سپاسگزارم.
مانا و برقرار باشید.
#تئاتر_خوب_ببینیم