آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امیر عسگرزاده درباره مستند اعتراض وارد نیست و مستند بی سرزمین تر از باد: درود بر خانم فرناز و آقای محمدرضا جورابچیان "اعتراض وارد نیست&qu
S3 : 19:47:21 | com/org
درود بر خانم فرناز و آقای محمدرضا جورابچیان
"اعتراض وارد نیست"، به دید من، مستند خوش ساختی است. خوش ساخت به این معنا که کارگردان ها دقیقا می دانستند چه می خواهند بگویند و برای گفتن، نه کار را به اطناب و کسالت کشانده اند و نه خست به خرج داده اند. نماها و سکانس ها زنجیروار به دنبال هم چیده شده اند – تدوین گر، بهمن کیارستمی است و هزار درود بر او – تا در پایان کار، ایده فیلم و حتی عنوان آن تحقق یابد. از این منظر، ما در طول کار، هیچ گاه غافلگیر نمی شویم؛ اتفاق غیر منتظره ای رخ نمی دهد. اگرچه با شخصیت ها همدلی می کنیم، به آنها نزدیک نمی شویم و این دقیقا خواست سازندگان اثر است.
حضور بلندمدت مهاجران افغان در ایران، اگرچه بر خلاف سایر کشورهای اروپایی، هیچ گاه صورت قانونی به خود نمی گیرد و به همین دلیل، حداقل حقوق قانونی مهاجرت یا شهروندی از آنها سلب می شود، اما به واسطه ی پیوندهای زبانی، فرهنگی و دینی، به هضم و جذب گسترده آنها در ایران منجر می شود. جذب مهاجران افغان در فرهنگ ایران با وضعیت تعلیق گونه ی قانونی آنها همراه است. معلق بودن آنها، مانع از تعالی و پیشرفت شان در ایران می شود، اما از سوی دیگر، در مام میهن افغانستان، نیز هیچ امروز و فردای روشنی در انتظارشان نیست. رویای رسیدن به بهشت اروپا یا استرالیا که در آخر فیلم برای یکی از قهرمانان فیلم اتفاق می افتد، برای همه مقدور نمی باشد. پس چاره چیست؟ پاسخ کارگردانان: هیچ! می توان اعتراض کرد؟ - "اعتراض وارد نیست"!
بر خلاف نظر دوستی که در همین صفحه ی تیوال، از "برخورد احساسی" سازندگان با موضوع مهاجرت افغان ها گله کرده بود، اتفاقا بر این باورم که فیلم از احساسات گرایی خام تبری جسته است. هر جا که افغان ها به گله از ایرانیان می پردازند، فاصله دوربین مصاحبه گر تا مصاحبه شونده حفظ می شود. همین حفظ فاصله دوربین، در نزدیک نشدن ... دیدن ادامه ›› به زندگی شخصی قهرمانان فیلم ادامه پیدا می کند. آن چه که از زندگی ، غم ها و شادی ها نشان داده می شود، به جزییات کشیده نمی شود، از زوم و نمای خیلی نزدیک پرهیز می شود و از دور، به شادی ها و سکنی گزیدن های آبرومندانه آنها نیز اشاره می شود؛ اگرچه همین شادی ها و سکونت ها موقت باشند و در تعلیق!
"اعتراض وارد نیست" آغاز و پایان مناسبی دارد؛ بر خلاف برخی مستندها که باری به هر جهت و صرفا با اشتیاق ذهنی سازنده به موضوع ساخته شده اند و شلختگی و ناپیوستگی از سر و رویشان می بارد، طرح و فیلم نامه دارد و از تدوین خوبی بهره گرفته و در یک کلام، مستند خوش ساختی است.
امیرمسعود فدائی و امیر مسعود این را خواندند
زهره مقدم این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید