آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نسترن ربانی درباره نمایش بوقلمون: من این نمایش را چند سال پیش توی تئاتر شهر دیدم و بهترین نمایشی است که
S3 : 00:06:00 | com/org
من این نمایش را چند سال پیش توی تئاتر شهر دیدم و بهترین نمایشی است که تا به حال دیدم.موسیقی سنتی قشنگی داشت ،خنده دار بود ،متن نمایش نامه خوب نوشته شده بود و مهم تر از همه مفهوم خیلی مهمی داشت .کاملا مناسب برای بالابردن سطح فرهنگ جامعه