تیوال | کبراط درباره نمایش ستاره پنجول: داستان از لحاظ درک، مناسب گروه سنی اعلام شده نبود. اما
S2 : 13:49:51
کبراط
درباره نمایش ستاره پنجول i
داستان از لحاظ درک، مناسب گروه سنی اعلام شده نبود.
اما عروسک ها از نظر ساخت و‌ گرداندن عالی بودن