تیوال | Negin Fooladi درباره فیلم زیر نظر: پلاتینوم یا پلاتینیوم یا هر کوفتی که هست توی شهرک غرب
S2 : 07:10:07
Negin Fooladi
درباره فیلم زیر نظر i
پلاتینوم یا پلاتینیوم یا هر کوفتی که هست توی شهرک غرب افتضاحه و من توی اون سینمای افتضاح یه فیلم افتضاح دیدم . چرا به آزاده صمدی همش همین مدل نقشارو میدن؟ ناراحتم براش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید