کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش تبعید: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی سعید فرخ نیا و با بازی رضا احمدی، سع
S3 : 02:10:29 | com/org
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی سعید فرخ نیا و با بازی رضا احمدی، سعید فرخ نیا، مهنیا قاسمی و ... آغاز شد.
مهدی علی نژاد و mahkam group این را خواندند
سعید فرخ نیا و Ladan این را دوست دارند
باتشکر
منتظر تشریف فرمایی عزیزان حامی تئاتر و نمایش هستیم.
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید