کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | mr.teatre درباره نمایش آشپزخانه: ناراحت نیستم که زنم ولم کرده ناراحت میشم اگر برگرده ‌-------- پول د
S3 : 03:51:45 | com/org
mr.teatre
درباره نمایش آشپزخانه i
ناراحت نیستم که زنم ولم کرده
ناراحت میشم اگر برگرده
‌--------
پول داشته باشی همه ی زنای زندگیت برمیگردن
‌--------
- بزرگترین رویات چیه؟
+ اینکه با خیال راحت یه لیوان چایی بخورم
- همین؟!
+ یه روزی میرسه که بزرگترین رویای تو هم همین میشه...