آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | رضا بهکام درباره فیلم زغال: مورد عجیب زغال، فیلمی که با کارگردانی درخشان و بازی های بی نظیر برای م
S3 : 01:36:15 | com/org
رضا بهکام
درباره فیلم زغال i
مورد عجیب زغال، فیلمی که با کارگردانی درخشان و بازی های بی نظیر برای من یک جهان درونی شگفت ایجاد کرد که چطور می توان در یک شهر کوچک مرزی قصه ای خوب در آورد و شخصیت هایی را در قاب تراشید که وقتی می خواهی پایت را از سالن تمدن بگذاری بیرون هنوز دو قدم به حیاط باغ نرسیده ای دلت برایش تنگ می شود، برای سادگی اش...و برای حس پدر بودن...غیرت بودن و رویکردی ناب از درامی که از همان ابتدا تو را با خود می برد...
از شما سپاس گزارم جناب اسماعیل خان منصف که کارتان را زندگی کردید.