کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهدی درباره فیلم بی صدا حلزون: -ایده فیلم‌ بسیار خوب بود. شاید پس از پرنده کوچک خوشبختی، جزء معدود فی
S3 : 00:33:27 | com/org
مهدی
درباره فیلم بی صدا حلزون i
-ایده فیلم‌ بسیار خوب بود. شاید پس از پرنده کوچک خوشبختی، جزء معدود فیلمهایی بود که به مشکل کم توانی شنیداری و گفتاری ورود میکرد.
-استفاده از افکت های صوتی، خوب و به جا و کاملا در خدمت داستان بود.
-داستان یه جاهایی دچار لکنت میشد از جمله مهربانی و وقت گذاشتن بیش از حد عمو، نحوه تعامل امیر به عنوان صاحب کار با دستیارش، نقش کم رنگ پلیس و ...
-ریتم فیلم تو ۱۵ دقیقه پایانی بسیار تند و شاید با تدوین مجدد بشه بهترش کرد.
-بازی هانیه توسلی خوب و باورپذیر بود. شایدم ازش تقدیر شه.