کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | salar milani درباره فیلم تومان: من این فیلمو دوست داشتم فیلم خوش ساخت متفاوت و جذابیه . چقدر خوب بود
S3 : 07:50:53 | com/org
salar milani
درباره فیلم تومان i
من این فیلمو دوست داشتم فیلم خوش ساخت متفاوت و جذابیه . چقدر خوب بود دیدن دوباره میرسعید مولویان و ایمان صیاد برهانی در کنار هم این بار بر پرده سینما . علی رغم مدت زمان طولانی فیلم به نظرم فیلم هیچوقت از ریتم نمیفته و خودشو حفظ میکنه که این واقعا در سینمای ایران هنره بسیاری از فیلم ها حتی نیم ساعتم قابل تحمل نیستن