کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم حسینی: . . . بچه که بودم … بهتر می دانستم چطور باید از داشته
S3 : 22:28:35 | com/org
.
.
.
بچه که بودم …
بهتر می دانستم چطور باید از
داشته هایم مواظبت کنم و بعضی وقت ها
برایشان بجنگم
چرا این روزها نمی شود؟!
چرا ااا
شاید بهتر بلد بودم دوست داشتن واقعی را…
آنچه دارم
پدر و مادر باشد
ماشین یا عروسک
توپ یا مداد رنگی …
هر چه بود ... دیدن ادامه ›› سهم من بود
دوست داشتنی بود..
عشق بود
و با هیچ چیز در دنیا عوضش نمی کردم
و الانم دوستشان دارم و کلی خاطره.

آن روزها نمی دانستم خستگی یعنی چه،
دلزده گی یعنی چه …
نه اهل رها کردن بودم.
نه تنهایی ترجیح من بود
و نه فرار راه نجات
این ها را از کی یاد گرفتم :(
حالا اما،
من همان بچه هستم م
که حتی روزی فکرش را هم نمی کردم.
کاش کمی قد کشیدن و بزرگ شدنم م
اینهمه دنیای من را عوض نمی کرد…
کاش آدم های اطرافم همان بچه های کودکی بودند.
.
.
نوشته : م.ح
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید