کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پیام صادقی درباره فیلم درخت گردو: روایتی تاثیر گذار از فروپاشی یک مرد..درخت گردو برخلاف اغلب فیلمهای ژ
S3 : 22:22:12 | com/org
روایتی تاثیر گذار از فروپاشی یک مرد..درخت گردو برخلاف اغلب فیلمهای ژانر دفاع مقدس نگاهش را از آسمان به زمین برمیگرداند. عشق «اوس قادر» عشق آسمانی نیست ، عشق زمین به زمین است.. همسر و فرزند «اوس قادر» همه زندگی او هستند و چه سکانس عاشقانه ای است لحظه ای که «اوس قادر» به دکتر میگوید داغ بچه هایم را توانستم تاب بیاورم ولی داغ «مریم» را نه ...اوس قادر درخت گردو فقط تجسم فاجعه سردشت نیست بلکه قصه قومی است که غرورش را رها نکرده