کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | م.مهدی برقعی درباره نمایش ولپُن: چهارشنبه 23 بهمن به دیدن ین نمایش رفتم رفتن برق از
S3 : 01:48:12 | com/org
م.مهدی برقعی
درباره نمایش ولپُن i
چهارشنبه 23 بهمن به دیدن ین نمایش رفتم
رفتن برق از اواسط نمایش تا آخر اجرا نه تنها از جذابیت نمایش کم نکرد بلکه با نورپردازی گوشی های تماشاچیان فضا را خیلی خاص و دلنشین تر کرد
ممنون از تک تک عوامل اجرا و تماشاپر حاضر در سالن