کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | زهره مقدم درباره کنسرت هوران: خسته نباشید. البته این همه خست در اجرای دف نوازی رو در گروه های اینچنی
S3 : 15:05:11 | com/org
زهره مقدم
درباره کنسرت هوران i
خسته نباشید. البته این همه خست در اجرای دف نوازی رو در گروه های اینچنینی نمیفهمم.
حتی اجراهایی که به اسم دف نوازی هستند هم اغلب همراه خواننده و چندین ساز دیگه اند. چه برسه به گروهی که ادعایی در این زمینه نداره.
کاش همچین برنامه ای شامل "فقط دف نوازی" ارائه بشه. وگرنه ما مجبوریم پاشیم تا خود کردستان بریم.
امیرمسعود فدائی و امیر مسعود این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید