آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | زهره مقدم درباره فیلم کله سرخ: بعضی فیلم ها پایان بندی ندارند. بعضی فیلم ها پایان باز، بعضی فیلم ها پ
S3 : 01:35:03 | com/org
زهره مقدم
درباره فیلم کله سرخ i
بعضی فیلم ها پایان بندی ندارند. بعضی فیلم ها پایان باز، بعضی فیلم ها پایان خوب و بعضی ها پایان درست.
کله سرخ بنظرم جزو دسته آخر و یک فیلم متوسط رو به خوب بود. بازی ها خوب و قصه باورپذیز.
نکته بیادموندنی فیلم هم ساختن در شرایط کوهستانی توی زمستان فیلم هست که دست مریزاد داره.
امیرمسعود فدائی، مریم عباسی، Ali و پویا فلاح این را خواندند
علی عبدالرحیم این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید