کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم حاج محمدی درباره نمایش پیش تر از اینها دورتر از اینجا: در کل جالب بود و دنبالشون میکردی ویدئوآرتها جالب بود
S3 : 18:36:40 | com/org
در کل جالب بود و دنبالشون میکردی ویدئوآرتها جالب بود و فضای خواب ورویا رو تداعی میکرد. سوررئالیستی بودن کار با وجود امکانات محدودنمایشی مجموعه خوب بود. بازی بازیگر مرد گاهی لحن خاصی پیدا میکرد کارتون ها رو سنگین بلند میکرد و یهو سبک میشد میزد زیر بغلش.