آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نیما نیک درباره فیلم رگبار: _ایست!ایست! +ایستادن من ظاهریه آقا! زمین داره حرکت می‌کنه پس من در حا
S3 : 16:05:46 | com/org
نیما نیک
درباره فیلم رگبار i
_ایست!ایست!
+ایستادن من ظاهریه آقا! زمین داره حرکت می‌کنه پس من در حال حرکتم!
_ولی ممکنه سرما بخورید..
+من سرما بخورم!؟من غیرممکنه سرما بخورم آقای پاسبان!من الان داغم!
_شما مستید!
+من امشب رویین تنم آقا! اون قرار شد فکر بکنه..اون راجع به من فکر میکنه! پس من دیگه چرا سرما بخورم!؟