آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نیما نیک درباره فیلم اسرار گنج دره جنی: آدم نباس قهر بکنه... ما علف این خاکیم، از این خاک سبز شدیم، کجا بریم؟.
S3 : 13:08:23 | com/org
آدم نباس قهر بکنه... ما علف این خاکیم، از این خاک سبز شدیم، کجا بریم؟... آدم باید تحمل کنه. جد اندر ‌جد ما تحمل داشتن، تحمل کردن همیشه بودن. حالا ما بریم؟
______________________________________
سیاوش هم سرش افتاد تو تشت طلا. اما هنوز خون سیاوش می‌جوشه.قرن‌هاست که ما فدا میشیم. نسلِ مثلِ ما همیشه بوده، تموم نمیشه. فقط افسوس که... نسل قالتاق‌هایی... مثل شمام... تموم نمیشه..
______________________________________
(معلم روستا)_:حیف حیف بخدا زحمت بکشیم ، با دقت و زجر و آرزو ، یک چیزی بسازی ، بعد ببینی یک مرتبه با یک تکون هرچی که بود خراب شد! رفت ، تموم شد ، رفت!...
(نقاش)+: سست بود! پایه اش قلابی بود!...
_: ... دیدن ادامه ›› زمین لرزید!!!
+: لرزوندنش!!!
_: لرزه ، لرزه است! ، چه فرقی می کنه؟!
+: فرق می کنه – خودش بلرزه قضا و بلاست! ، لرزوندنش دست آدمه!.
_: هوم! .. نتیجه هر دو یکیه – خرابیه !
+: فرق داره – خرابی اولی فاجعه است! – یه مصیبته ، توی دومی فاجعه نیست ،‌
گاهی مضحکه است!!