همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال | مجتبی مهدی زاده: دوست داشتن که هیچ وقت تمام نمی شود فقط از سالی به
S2 : 02:39:32
دوست داشتن
که هیچ وقت تمام نمی شود
فقط از سالی به سال دیگر
منتقل می شود.
مثال دانش ‌آموزی که مشق اش را
در دفتری تازه پاک نویس می کند
صدا،عطر،نامه ‌ها،
شماره تلفن و صندوق پستی
جا به جا می شود و می چسبد
به کمد و دیوار در سال جدید.
شاید در این روز و روزگار
دوست داشتن و انتظار
میان مردمان همیشه طلبکار
کمی عجیب،نوعی دوام آوردن باشد
اما روح،رها
قصه ... دیدن ادامه » های کتاب بغض،کوتاه
هر برگی که ورق بخورد
همه چیز جز عشق
کهنه و منسوخ شود.