کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Fariba Akbari درباره نمایش رختشور شاه: واقعا برای هنرمندان متاسفم که این اتفاق افتاد اجاره سالن و رزرو سالن و
S3 : 14:44:04 | com/org
Fariba Akbari
درباره نمایش رختشور شاه i
واقعا برای هنرمندان متاسفم که این اتفاق افتاد اجاره سالن و رزرو سالن و پیدا کردن بازیگر و تمرین های مکرر تئاتر همه و همه به هدر رفت نمیدونم چطوری با شما دوستان احساس همدردی کنم