همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال | سپهر: تنگ غروب است در خانه شمعی و چراغی یا صدایی نیست اما... در
S2 : 03:41:09
تنگ غروب است
در خانه شمعی و چراغی یا صدایی نیست
اما...
در من کسی می گرید اینجا
ساعت به تابوت سیاهش خفته گویی
قلب زمان استاده از کار
از قاب عکسی چشم های آشنایی روی دیوار
دارد به من نظر اما چه بیمار
در آسمان تیره یک چابک پرستو
با پنجه های باد وحشی در ستیز است
باران نمی بارد ولی ابری شناور
با یادهای خوب من پا در گریز است
دور است از من آرزو دور
دیر است بر من زندگی دیر
دلتنگ از این دوری و دیری و تماشا
در ... دیدن ادامه » من کسی خاموش می گرید در اینجا


" #سیاوش_کسرایی "
در من کسی پیوسته می گرید
این من که از گهواره با من بود
این من که با من
تا گور همراه است
دردی ست چون خنجر
یا خنجری چون درد
همزاد ِ خون در دل
«سایه»
۰۴ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید