کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ووشن درباره فیلم در دنیای تو ساعت چند است؟: گاها خوشحالم از اینکه دانش سینماییم زیاد نیست و وقتی
S3 : 10:48:17 | com/org
گاها خوشحالم از اینکه دانش سینماییم زیاد نیست و وقتی که فیلمی رو میبینم میتونم محو فیلم بشم و گاها ایراد های کوچک و بزرگ فیلم به چشمم نمیاد.
و به همین علت بود که تونستم از دیدن این فیلم دل نشین بسیار لذت ببرم!
ووشنِ نازنین،
تو اگه طبقِ گفتت، دانشِ سینماییِ کافی نداری، ولی هنرِ لذت بردن رو خوب بلدی!
مهربون باشی.
۰۴ اردیبهشت
عزیزم، هنرِ لذت بردن، واقعی است و وجود دارد. یه کم به لحظاتی فکر کنیم که بلد نبودیم لذت ببریم و البته میتونستیم لذت ببریم.
وای-مای- گاد ، اون قلبو چه طور درس کردین! حسودیم شد! لطفاً توضیح ندین تا تکراری نشه!!
۰۴ اردیبهشت
ای کاش این هنرو فراتر از سینما ببرم و از هر لحظه بتونم لذت ببرم!
۰۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید