کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | عرفان نیکرو: ازآغاز آسمان آبی نبود تو درآن نگریستی و آسمان ابرش
S3 : 06:40:09 | com/org
ازآغاز آسمان آبی نبود
تو درآن نگریستی
و آسمان ابرش را بارانید
وطوفانش آرامید
چشمانت را از من مگیر
تا اندوهم را بگریم
پویا فلاح و امیر مسعود این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید