آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | عرفان نیکرو: ازآغاز آسمان آبی نبود تو درآن نگریستی و آسمان ابرش را بارانید وطوفا
S3 : 23:57:15 | com/org
ازآغاز آسمان آبی نبود
تو درآن نگریستی
و آسمان ابرش را بارانید
وطوفانش آرامید
چشمانت را از من مگیر
تا اندوهم را بگریم
پویا فلاح و امیر مسعود این را خواندند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید