کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سپهر درباره کتاب لوطی کشی: مثل لالایی ست در گوش خلایق شیونم عاقبت خود را میان شهر آتش می زنم
S3 : 05:19:02 | com/org
سپهر
درباره کتاب لوطی کشی i
مثل لالایی ست در گوش خلایق شیونم
عاقبت خود را میان شهر آتش می زنم

ساده بودم، فکر می کردم حراست کرده ام
با خطوط دفترم از مرزهای میهنم

باز در آئینه تصویرم کمی نا آشناست
از صدای خویش می پرسم که "این آیا منم؟!"

از تب عشق است یا داغ برادر کاین چنین
مثل مرغی در تنور افتاده می سوزد تنم؟

رد پای بوسه ی یار ... دیدن ادامه ›› است یا خون رفیق
لکه ی سرخی که جا مانده ست بر پیراهنم؟

بار، سنگین است و من کم طاقت و دنیا حسود
خم شدن را عار می دانم، دعا کن بشکنم!#محمدرضا_طاهری
از کتاب #لوطی_کشی
#انتشارات_فصل_پنجم