کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سمانه کیان درباره سامانه نسخه ۳ تیوال: اپلیکیشن کار نمیکنه میگه آپدیت چک کن چک میکنم آپدیت
S3 : 15:58:30 | com/org
سمانه کیان
درباره سامانه نسخه ۳ تیوال i
اپلیکیشن کار نمیکنه
میگه آپدیت چک کن
چک میکنم آپدیت نیومده
چه خبرررررررررتونه؟ چچچه خبرررررتونه؟
تیوال جان کرونا گرفته ؟
زیر بار نسخه ۳ ی وقت کمرتون نشکنه 😒😒
درود بر شما
هنوز اپلیکیشن تیوال مطابق نسخه ۳ اصلا به روز نشده‌است و در ماه‌های آینده این اتفاق خواهد افتاد.
۱۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید