آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پوریا صادقی درباره فیلم مادر: - چایی بی قندم بد‌مزه نیست - تلخه - تلخی با قند شیرین نمیشه. شب رو ب
S3 : 23:19:36 | com/org
- چایی بی قندم بد‌مزه نیست
- تلخه
- تلخی با قند شیرین نمیشه. شب رو باید بی چراغ روشن کرد
- تلخه
اونجایی که اکبر عبدی در حای که دستش می لرزه یک مشت قند می ریزه توی چایی
فیلم مادر و بازی عبدی در این فیلم فوق العاده است.
۱۹ اردیبهشت
دقیقا... ❣️
۱۹ اردیبهشت
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید