کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سعید فلاحی: - رهایی: این روزها؛ گونه‌های یکسانم؛ زیر پای
S3 : 22:54:46 | com/org
- رهایی:


این روزها؛
گونه‌های یکسانم؛
زیر پای اشک‌هائی خشن،
--لگدمال شده‌اند...
وقت‌هایم می‌خواهند،
از یک تهاجم وحشی
پاندولی سرعتی بسازند
تا برسم به آرامشی کمیاب!
دستی بکش،
به شیارهای راه‌راهِ حدودی گمراه
تا فلشی مطمئن
به نگرانی‌ام
پایان
بدهد!

#سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید