آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سپهر درباره کتاب فراموشخانه: سال جدید خنجر نامردی، سال جدید از همگان خوردن سبحان ربّی از غم بی پای
S3 : 00:38:39 | com/org
سپهر
درباره کتاب فراموشخانه i
سال جدید خنجر نامردی، سال جدید از همگان خوردن
سبحان ربّی از غم بی پایان، سبحان ربّی از غم نان خوردن

مشغول شرب معصیت شعریم، شهوت پرست مست شکم سیری
با مارهای شانه ی صد ضحاک، از مغز خام و خون جوان خوردن

یک شمع کاش سهم وطن می شد، از سفره ی طلای سیاه اما
از هیچ سهم ما غم و بغض است و انواع داروی سرطان خوردن

سمّ و سیاست و سرِ سرخ و سل، سلول سرد و سرفه و سرما بود
در هفت سین شاعرِ ممنوعه، این مرده ی ... دیدن ادامه ›› دچار تکان خوردن

تلخ است این که با همه شیرینیت، در تلخی زمانه بیاویزی
شاعر شوی و با همه وسواست، عادت کنی به زخم زبان خوردن

ناچار در فشار بگیرندت، کوتوله ها به کار بگیرندت
زجری است با هویت اقیانوس، آب از دهان قطره چکان خوردن

با کرم و کود و تاول و تنهایی، حمال درد شاعری ات باشی
دنیا به باد داده غرورت را، تا بشکنی در این دَوران خوردن


#علی_بهمنی
بهار گراوندی این را خواند
سیدمهدی و مریم اسدی این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید