کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | آرزو احمدیان: عشق و لبخند.... سلام به تو که بهترینی تو که خوبترینی عشق
S3 : 20:44:29 | com/org
عشق و لبخند....

سلام به تو که بهترینی
تو که خوبترینی

عشق دوباره صدایم میکند
عشق دوباره می خندد
و لبخند تو دوباره نصیبم می شود.

دوباره لبخند می زنی و غرق شادی می شوم.
عشق مرا می خنداند و لبخند تو مرا غرق خوشحالی می کند.

دوستت دارم به اندازه ... دیدن ادامه ›› تمام سالهای دوری ،
به اندازه دوری مان از آن روز تا به حالا ،
حتی دوستت دارم بیشتر از حالا و تا فرداها.

فرداهایی که به عشق تو نفس می کشم
و دلخوشم به آنوقت که تو روبرویم خواهی بود.

( دوستت دارم رفیق)

نوشته یکشنبه 1397/3/27
نازنین ص، آران ایرانی و حسین کوهی این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید