آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سپهر درباره کتاب لوطی کشی: به یک اشاره پریشان شد و منظم شد دلم شکست، ولی در ازاش محکم شد کسی
S3 : 13:02:39 | com/org
سپهر
درباره کتاب لوطی کشی i
به یک اشاره پریشان شد و منظم شد
دلم شکست، ولی در ازاش محکم شد

کسی که خود محک سنجش حقیقت بود
دروغ هاش برای دلم مسلم شد

دوای درد جهان بود و آفت دل من
شراب بود که در استکان من سم شد

برای رفع ملال رقیب زخمم زد
اگر چه باز خودش روی زخم مرهم شد

مرا چه سود از این زندگی؟ که روز نخست
نفس برآمد و ناکامی ... دیدن ادامه ›› ام دمادم شد!

عقاب، بال و پرش گوشه قفس پوسید
برای بال مگس آسمان فراهم شد

مرا به یاد خطای بزرگ خویش انداخت
صنوبری که به تعظیم سبزه ای خم شد


#محمدرضا_طاهری
از کتاب لوطی کشی
انتشارات فصل پنجم
سیدمهدی و علی عبدالرحیم این را دوست دارند
حرف تون رو قبول دارمپنداشتیم خنده و شادی سرشتِ ماست
اما فقط غم است که در سرنوشتِ ماست

ما را درونِ مزرعِ رنج آفریده‌اند
اندوه، ابرِ تیره و غم، ... دیدن ادامه ›› بذرِ کشتِ ماست

امید چیست؟ صبحِ بعیدی‌ست بی طلوع
شادی کجاست؟ گمشده‌ای در بهشتِ ماست!

زیرِ کدام سقف بخوانم شکایتی
از بختِ باژگونه که در خاک و خشتِ ماست

خورشیدِ می که مشرقِ ساغر چشیده است
پنهان ز چشمِ طالعِ زیبا و زشتِ ماست

ای صبحِ بی‌نشانه! به شب‌های ما بگو
از غم گریز نیست که غم سرنوشتِ ماست

#جویا_معروفی
۲۴ اردیبهشت
نه اصلا
عذر می خوام بابت کامنت های رگباری
۲۴ اردیبهشت
👍👍👍
۲۴ اردیبهشت
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید