کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | الهه علی کرمی درباره فیلم‌تئاتر شرقی غمگین: بی نظیر..... چندبار دیدم بازم دوست دارم ببینم. من
S3 : 11:43:46 | com/org
الهه علی کرمی
درباره فیلم‌تئاتر شرقی غمگین i
بی نظیر.....
چندبار دیدم بازم دوست دارم ببینم.
من اگه یه بار دیگه به دنیا میومدم، فهرست کارایی که باید انجام بدم رو برنمی‎داشتم.
فهرست نبایدها رو برمی‎داشتم. که تو جزو نبایدها بودی.
باید بودیا واسه من نباید بودی... که کاش باید بودی... کجا بودی تا حالا؟
راضیه رنجبر این را می‌آید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید