کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: دیدار چشم های نجیبت گناه نیست در روی ماه خیره شدن
S3 : 20:36:16 | com/org
دیدار چشم های نجیبت گناه نیست
در روی ماه خیره شدن اشتباه نیست

این است اشتباه که نامیدمت به ماه
در حد یک تلألوی تو نور ماه نیست

این سان که در دلم شده ای برتری ز ماه
زیرا که نور ماه گهی هست و گاه نیست

در گیسوان مضطربت در هجوم باد
آنقدر دل تپید که یارای آه نیست

از بهر عاشقت که از عالم گذشته است
جز بین بازوان ... دیدن ادامه ›› تو جای پناه نیست

وقتی که دست های تو آغوش می شوند
شب غرق نور می شودم روسیاه نیست

تقویم ها ز قصۀ ما جای مانده اند
این عشق در اسارت آن سال و ماه نیست

چشمت دریچه ای است به جایی که مثل آن
در منتهای مرتبۀ هیچ شاه نیست
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید