کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پوریا صادقی: طریق عشق یکی از همکاری های به یاد ماندنی محمدرضا شجریان
S3 : 11:36:44 | com/org
... ...
طریق عشق
یکی از همکاری های به یاد ماندنی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان. شاید بشه گفت بهترین آثار این دو هنرمند، با هم به ظهور رسیده که طریق عشق، یکی از آنهاست.
آلبومی از اجرای زنده ی ۱۰ آهنگ دلنشین در آلمان به سال ۱۳۶۷ که در سال ۱۳۹۵ در ایران عرضه شد. و بصورت دیجیتال و دیسک قابل تهیه و حظ بردن است.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید