کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: بر فتنۀ چشم تو خلایق ناظر دزدیده به دیدنت ملائک حاضر از
S3 : 22:50:34 | com/org
بر فتنۀ چشم تو خلایق ناظر
دزدیده به دیدنت ملائک حاضر
از طلعت روی و شام مویت دائم
جمعی همه در یقین و جمعی کافر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید