کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پوریا صادقی: جانی دالر... مجموعه ی نمایشی رادیویی که در دهه چهل
S3 : 20:15:26 | com/org
جانی دالر...
مجموعه ی نمایشی رادیویی که در دهه چهل و پنجاه شمسی هر هفته چهارشنبه ها(امشب) از رادیو ایران پخش میشد.
این مجموعه ی موفق از برنامه ای با نام مشابه که از رادیو cbs آمریکا بین سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۲ روی آنتن می رفت، الهام گرفته شد.
جلال نعمت اللهی کارگردانی و حیدر صارمی صداپیشگی جانی را داشت.
قسمتهای این نمایش با این عبارت شروع میشد:
ارادتمند... جانی دالر

شنیدن قسمتهایی از این مجموعه ی نمایشی، خالی از لطف نیست:
http://book.iranseda.ir/DetailsAlbum/?g=69728
جناب صادقی سپاس بی قیاس .شب مرا آکنده از نور ساختید ،شب تان روشن.
نام من فرهاد بامداد.
۳۱ اردیبهشت
جناب صادقی بزرگوار باز هم اگر از این چیز های دست نخست دارید یا به دست آوردید،همرسانی بفرمایید.
۶ روز پیش، پنجشنبه
-
جناب صادقی بزرگوار باز هم اگر از این چیز های دست نخست دارید یا به دست آوردید،همرسانی بفرمایید.
به روی چشم
۶ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید