کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهدیه سادات مصطفوی درباره فیلم‌تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد: فیلم تئاتر کیفیت صدای خیلی بدی داشت من متوجه خیلی از دیالوگ ها نمیشدم
S3 : 13:36:54 | com/org
فیلم تئاتر کیفیت صدای خیلی بدی داشت
من متوجه خیلی از دیالوگ ها نمیشدم
پویا فلاح و celine این را خواندند
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید