آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | لولی وش مغموم درباره نمایش سوتفاهم: نمایش بسیار عالی و خوبی بود. با اینکه متن نمایشنامه کمابیش تغییر کرده
S3 : 05:26:31 | com/org
نمایش بسیار عالی و خوبی بود. با اینکه متن نمایشنامه کمابیش تغییر کرده بود ولی باز هم به خوبی از اَلمان های فلسفه و دیدگاه کامو، بهره برده بود. با اینکه خود محتوا در اصل سنگین هستند اما بازی‌ها و کارگردانی به خوبی توانسته‌اند آن‌ها را تبدیل به نمایشی برای عامه‌ی مردم کرده و حوصله‌سربر نباشند. موسیقی و نور هم به خوبی از پس القای حس برآمده بودند. دکور و صحنه هم با ظرافت و وسواس تحسین برانگیزی طراحی و چیده شده بودند. تشکر میکنم از تیم هنری سافاتا بابت زحماتی که کشیدند و نمایش خوبی که ترتیب دادند.
پویا فلاح و شاهین این را خواندند
Mahyar Mehdikhani این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید