آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سمیرا صالحی درباره نمایش جوادیه (بیست متری): خدا قوت به بازیگران ، عوامل صحنه و کارگردان ، بسیار لذت بردم، مرسی که
S3 : 05:02:17 | com/org
خدا قوت به بازیگران ، عوامل صحنه و کارگردان ، بسیار لذت بردم، مرسی که در این شرایط بحرانی صحنه تئاتر را زنده نگه می دارید،
تنتان سلامت.