آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | mahdi esmaili درباره نمایش جیرجیرک: نمایش خوبی نبود در مجموع بی هدف و گمراه فقط بازیها خانم جوان و آقای یح
S3 : 04:34:20 | com/org
mahdi esmaili
درباره نمایش جیرجیرک i
نمایش خوبی نبود در مجموع بی هدف و گمراه فقط بازیها خانم جوان و آقای یحیوی خوب بود و مثل همیشه استاد نعیمی شیرین و مسلط بودند . و البته یک اپیزود خیلی خنده دار در مجموع